Skip to main content

Show filters

Hide filters

starfsmaður við urðun sorps

Description

Code

3132.3

Description

Stjórnendur úrgangs í föstu formi reka og viðhalda meðhöndlun úrgangs í föstu formi og dreifingarbúnaði, og prófa sýni til að hafa eftirlit með mengun. Þeir aðstoða við söfnun og förgun á úrgangi í föstu formi, s.s. byggingar- og niðurrifsleifar, og tryggja að meðhöndlun sé í samræmi við öryggisreglugerðir. Þeir tryggja að ruslagámar innan samfélags séu tæmdir, tryggja viðeigandi aðgreiningu milli úrgangs sem þarf að endurvinna eða farga, og hafa eftirlit með búnaði.

Reglugerðir

Til sjá hvort og hvernig þetta starf er lögverndað í aðildarríkjum Evrópusambandsins, EFTA-löndum innan EES eða Sviss, vinsamlegast flettið upp í gagnabanka framkvæmdastjórnar um lögvernduð starfsheiti. Gagnabanki um lögvernduð starfsheiti: