Skip to main content

ESCO er hið evrópska, margmála flokkunarkerfi yfir færni, hæfni og störf. ESCO er hluti áætlunarinnar Evrópa 2020.

ESCO-flokkunarkerfið ber kennsl á og flokkar færni, hæfni og störf sem hafa þýðingu fyrir vinnumarkað, menntun og þjálfun í ESB. Það sýnir með kerfisbundnum hætti tengslin milli hinna ýmsu hugtaka.