Skip to main content

Show filters

Hide filters

3008
profesijų

Profesijų ramstis yra vienas iš trijų ESCO ramsčių. Jame organizuotos ESCO profesijų sąvokos. Profesijoms susisteminti naudojami hierarchiniai sąvokų tarpusavio sąryšiai, metaduomenys, taip pat susiejimas su Tarptautiniu standartiniu profesijų klasifikatoriumi (ISCO).

Kiekvienoje profesijos sąvokoje nurodomas vienas preferencinis terminas ir neribotas skaičius nepreferencinių bei paslėptų terminų kiekviena iš ESCO kalbų.

Kiekvienai profesijai taip pat nurodomas profesijos profilis. Profilyje pateikiamas profesijos paaiškinimas – aprašas, taikymo pastaba ir apibrėžtis. Be to, jame išvardijamos žinios, įgūdžiai ir gebėjimai, kurie, ekspertų nuomone, yra aktuali šios profesijos terminija europiniu mastu.

Kiekviena ESCO profesija susieta su vieninteliu ISCO-08 kodu, todėl ISCO-08 gali būti naudojamas kaip profesijų ramsčio hierarchinė struktūra. ISCO-08 naudojamas keturiems aukščiausiems profesijų ramsčio lygmenims. ESCO profesijos yra 5-ame ir žemesniuose lygmenyse.