Skip to main content

Show filters

Hide filters

filialo vadovas

Description

Code

1120.2.1

Description

Filialų vadovai yra atsakingi už visų su bendrove susijusių reikalų tvarkymą konkrečiame geografiniame regione arba bendrovės filiale. Jie gauna nurodymus iš pagrindinės buveinės ir, atsižvelgdami į bendrovės struktūrą, siekia įgyvendinti bendrovės strategiją, pritaikydami ją prie rinkos, kurioje tas filialas veikia. Jie numato atitinkamus vadovavimo darbuotojams, komunikacijos, rinkodaros veiksmų aspektus ir tęsia darbus, kol pasiekiami atitinkami rezultatai ir tikslai.

Alternatyvi etiketė

filialo vadovė

regiono direktorius

regiono vadovas

tarptautinio verslo vadovas

Reglamentavimo aspektas

Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė:

įgūdžiai / gebėjimai