Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

socialinės apsaugos inspektorius

Description

Code

3353.1

Description

Socialinės apsaugos inspektoriai tiria nesąžiningą veiklą socialinės apsaugos srityje, kuri turi įtakos darbuotojų teisėms. Jie tikrina ir nagrinėja prašymus dėl išmokų ir tiria bendrovių veiksmus, remdamiesi darbuotojų skundais. Patikrinimai apima su darbo jėga susijusią veiklą, pvz., darbo užmokesčio ar išlaidų nemokėjimą. Socialinės apsaugos inspektoriai užtikrina, kad su darbuotojais būtų elgiamasi sąžiningai ir laikantis įstatymų. Jie registruoja ir rengia ataskaitas dėl savo išvadų, siekdami užtikrinti, kad jų tiriami skundai būtų pagrįsti.

Alternatyvi etiketė

socialinės tarnybos tyrėjas

darbo teisės inspektorius

socialinės apsaugos inspektorė

Reglamentavimo aspektas

Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė: