Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

investicijų konsultantas

Description

Code

2412.6

Description

Investicijų konsultantai yra specialistai, kurie teikia skaidrias konsultacijas, rekomenduodami savo klientams tinkamus sprendimus finansų klausimais. Jie konsultuoja klientus dėl pensijų arba laisvų lėšų investavimo į vertybinius popierius, kaip antai akcijas, obligacijas, savitarpio fondus ir biržinius fondus. Investicijų konsultantai tarnauja asmenims, namų ūkiams, šeimoms ir mažųjų įmonių savininkams.

Scope note

Excludes people working with large companies or institutions. Includes people working with individual clients and small companies.

Alternatyvi etiketė

finansų ir investicijų konsultantas

patarėjas investicijų klausimais

investicijų konsultantė

konsultantas investicijų klausimais

Reglamentavimo aspektas

Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė:

įgūdžiai / gebėjimai