Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

narystės vadybininkas

Description

Code

2431.12

Description

Narystės vadybininkai prižiūri ir koordinuoja narystės planą, remia esamus narius ir bendradarbiauja su galimais naujais nariais. Jie analizuoja rinkos tendencijų ataskaitas ir atitinkamai rengia rinkodaros planus. Narystės vadybininkai stebi ir užtikrina procesų, sistemų ir strategijų veiksmingumą.

Alternatyvi etiketė

narystės administratorius

prenumeratos vadybininkas

narystės reikalų tvarkytojas

narystės vadybininkė

narystės koordinatorius

Reglamentavimo aspektas

Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė: