Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

vidurinės mokyklos direktorius

Description

Code

1345.1.8

Description

Vidurinių mokyklų direktoriai yra atsakingi už tai, kad mokymo programos atitiktų joms taikomus reikalavimus, pagal kuriuos sudaromos palankios sąlygos mokinių akademiniam lavinimui. Jie vadovauja darbuotojams, glaudžiai bendradarbiauja su įvairių padalinių vadovais ir laiku vertina dalykų mokytojus, kad užtikrintų optimalius klasių mokymosi rezultatus. Jie taip pat užtikrina, kad mokykla atitiktų įstatymais nustatytus nacionalinius švietimo reikalavimus ir bendradarbiauja su vietos bendruomenėmis ir valdžia. Jie taip pat gali dirbti profesinėse mokyklose.

Alternatyvi etiketė

vidurinės mokyklos vadovas

vidurinės mokyklos direktorė

Reglamentavimo aspektas

Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė:

įgūdžiai / gebėjimai