Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

įmonės vadovas

Description

Code

1213.5

Description

Įmonių vadovai yra atsakingi už bendrovės padalinio tikslų nustatymą, veiklos plano parengimą ir palankių sąlygų pasiekti tuos tikslus bei įgyvendinti tą planą kartu su padalinio darbuotojais ir suinteresuotaisiais subjektais sukūrimą. Jie išmano apie bendrovės veiklą, supranta išsamią informaciją apie bendrovės padalinį ir padeda tam padaliniui bei remdamiesi turima informacija priima sprendimus.

Alternatyvi etiketė

grupės vadovas

generalinis direktorius

įmonės vadovė

Reglamentavimo aspektas

Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė:

Narrower occupations

įgūdžiai / gebėjimai