Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

aplinkosaugos programos koordinatorius

Description

Code

2133.6

Description

Aplinkosaugos programos koordinatoriai rengia programas, skirtas organizacijos ar institucijos aplinkosauginiam tvarumui ir veiksmingumui gerinti. Jie tikrina vietas siekdami stebėti organizacijos ar institucijos veiklos atitiktį aplinkosaugos teisės aktams. Jie taip pat užtikrina visuomenės švietimą aplinkosaugos klausimais.

Alternatyvi etiketė

aplinkos apsaugos vadovas

aplinkosaugos programos koordinatorė

aplinkos apsaugos atitikties užtikrinimo vadovas

Reglamentavimo aspektas

Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė: