Skip to main content

Show filters

Hide filters

garo katilų operatorius

Description

Code

8182.2

Description

Garo katilų operatoriai eksploatuoja ir prižiūri mechaninę įrangą, pvz., stacionarius variklius ir katilus, kad būtų galima teikti viešąsias paslaugas vidaus ar pramonės reikmėms. Jie stebi procedūras siekdami užtikrinti, kad būtų laikomasi saugos reikalavimų, ir atlieka kokybės užtikrinimo bandymus.

Alternatyvi etiketė

garo aušintuvo operatorius

garo katilo operatorius

garo katilo priežiūros darbininkas

garo katilo prižiūrėtojas

garo katilų operatorė

katilinės garo reguliuotojas

Reglamentavimo aspektas

Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė: