Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

antrinio perdirbimo specialistas

Description

Code

2143.1.3

Description

Antrinio perdirbimo specialistai tiria antrinio perdirbimo politiką ir teisės aktus, taip pat prižiūri jų įgyvendinimą organizacijoje siekdami užtikrinti, kad atliekų tvarkymas būtų vykdomas pagal taisykles. Jie atlieka patikrinimus, teikia antrinio perdirbimo įrangą ir prižiūri antrinį perdirbimą vykdančius darbuotojus. Jie taip pat pataria organizacijoms, kaip jos gali patobulinti savo atliekų tvarkymo procedūras.

Alternatyvi etiketė

atliekų perdirbimo specialistas

antrinio perdirbimo įrangos specialistas

atliekų tvarkymo specialistas

konsultantas antrinio perdirbimo klausimais

antrinio perdirbimo ekspertas

antrinio perdirbimo specialistė

Reglamentavimo aspektas

Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė:

įgūdžiai / gebėjimai