Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kariuomenės instruktorius

Description

Code

2320.1.3

Description

Kariuomenės instruktoriai moko naujus akademijos narius, kuriems taikomas bandomasis laikotarpis, arba jaunučius, teorijos ir praktikos, reikalingų siekiant tapti kariu arba kariuomenės pareigūnu, arba tuos, kuriems reikia kariuomenės pareigūno praktikos, kad galėtų mokyti. Jie rengia ir pristato teorinius kursus bei medžiagą mokymo metu tokiomis temomis kaip teisė, nacionaliniai ir tarptautiniai teisės aktai, gynybos ir nusikaltimų modeliai, pasaulinės reikšmės klausimai ir pan. Jie taip pat vykdo jaunučių fizinį rengimą, moko juos prižiūrėti ir naudoti ginklus bei mašinas, taip pat pirmosios pagalbos, savigynos ir nusikaltimų technikos, karinių transporto priemonių operacijų, taip pat organizuoja sunkiuosius mokymus ir fizinį ugdymą. Kariuomenės instruktoriai prireikus tvarko mokymo planus, kurdami ir atnaujindami mokymo programas ir mokymo vietoje užduotis. Jie taip pat padeda vyresniesiems pareigūnams rengiantis paaukštinimui ir apskritai stebi jaunučių pažangą ir vertina jų rezultatus teorijos ir fizinių testų metu. Jie atskirai rengia kiekvieno jaunučio veiklos rezultatų ir vertinimo ataskaitas.

Alternatyvi etiketė

ginkluotųjų pajėgų instruktorius

kariuomenės instruktorė

ginkluotųjų pajėgų mokymo pareigūnas

ginkluotųjų pajėgų mokymo specialistas

karo akademijos instruktorius

kariuomenės mokymo specialistas

Reglamentavimo aspektas

Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė: