Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

socialinio darbo dėstytojas

Description

Code

2310.1.37

Description

Socialinio darbo dėstytojai yra specialistai, kurie užsiima dvejopa veikla: pirma, jie vykdo su tam tikra akademine disciplina susijusią veiklą, kurią vykdant pavieniams asmenims ar žmonių grupėms teikiamos socialinės paslaugos, pvz., konsultavimas, terapija, interesų gynimas, ir antra, jie yra akademinės bendruomenės dalis ir teikia profesionalaus švietimo paslaugas, taip pat vykdydami mokslinius tyrimus, gilindami žinias, prisidėdami prie sudėtingų socialinių problemų sprendimo ir novatoriškų metodų taikymo toms problemoms švelninti. Jie perduoda socialinio darbo žinias, moko įgūdžių ir diegia vertybes, kad studentai galėtų įsitraukti į kultūriniu požiūriu kompetentingą socialinio darbo praktiką, susijusią su įvairiais gyventojais ir bendruomenėmis.

Alternatyvi etiketė

socialinio darbo dėstytoja

socialinio darbo lektorius

universiteto socialinio darbo dėstytojas

universiteto socialinio darbo lektorius

Reglamentavimo aspektas

Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė:

įgūdžiai / gebėjimai

įgūdžiai / gebėjimai