Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

brigados vadas

Description

Code

0110.7

Description

Brigados vadai vadovauja dideliems kareivių padaliniams, vadinamiems brigadomis, prižiūri strateginį ir taktinį planavimą ir stebi savo brigados vykdomas operacijas. Jie vadovauja brigados divizijos būstinei ir užtikrina, kad bazėje ir kovos lauke divizija vykdytų tinkamas operacijas.

Alternatyvi etiketė

brigados generolas

armijos generolas

brigados vadė

Reglamentavimo aspektas

Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė: