Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

inžinierius bandytojas

Description

Code

2149.16

Description

Inžinieriai bandytojai planuoja ir atlieka išsamius kokybės bandymus įvairiais projektavimo proceso etapais, kad įsitikintų, jog sistemos tinkamai įrengtos ir tinkamai veikia. Jie analizuoja bandymų metu gautus duomenis ir rengia ataskaitas. Jie taip pat yra atsakingi už bandymų operacijų saugą.

Alternatyvi etiketė

inžinierė bandytoja

Reglamentavimo aspektas

Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė:

įgūdžiai / gebėjimai