Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

politikos specialistas

Description

Code

2422.12

Description

Politikos specialistai nagrinėja, analizuoja ir plėtoja įvairių viešojo sektoriaus sektorių politiką, formuoja ir įgyvendina šią politiką, kad patobulintų dabartinį reglamentavimą visame sektoriuje. Jie vertina dabartinės politikos poveikį ir teikia išvadas vyriausybei ir visuomenės nariams. Politikos specialistai glaudžiai bendradarbiauja su partneriais, išorės organizacijomis ar kitais suinteresuotaisiais subjektais ir reguliariai teikia jiems atnaujintą informaciją.

Alternatyvi etiketė

aplinkosaugos politikos specialistas

būsto politikos specialistas

darbo rinkos politikos specialistas

ekonomikos politikos specialistas

fiskalinės politikos specialistas

imigracijos politikos specialistas

konkurencijos politikos specialistas

kultūros politikos specialistas

politikos analitikas

politikos specialistė

politikos srities specialistas

politikos veikėjas

regioninio vystymosi politikos specialistas

socialinės politikos specialistas

švietimo politikos specialistas

žemės ūkio politikos specialistas

Reglamentavimo aspektas

Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė:

įgūdžiai / gebėjimai