Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

geologijos technikas

Description

Code

3111.4

Description

Geologijos technikai padeda vykdyti bet kokią geologų veiklą. Prižiūrimi geologų jie renka medžiagas, atlieka tyrimus ir nagrinėja iš žemės paimtus mėginius. Geologijos technikai padeda nustatyti žemės vertingumą naftos arba dujų žvalgymo tikslais. Jie vykdo įvairią techninę veiklą, įskaitant mėginių rinkimą geocheminių tyrimų metu, darbą gręžimo vietose, taip pat dalyvauja atliekant geofizikos ir geologinius tyrimus.

Alternatyvi etiketė

geologijos technikė

mėginių ėmimo technikas

geologijos ir naftos technikas

geofizikos technikas

geofizikos duomenų technikas

Reglamentavimo aspektas

Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė:

įgūdžiai / gebėjimai