Skip to main content

Show filters

Hide filters

investicijų administratorius

Description

Code

4312.5

Description

Investicijų administratoriai padeda administruoti investicijas, kaip antai akcijas, obligacijas ar kitus vertybinius popierius, ir atlieka bendrąsias administracijos pareigas finansų bendrovės investicijų sektoriuje.

Alternatyvi etiketė

investicijų administratorė

investicijų specialistas

Reglamentavimo aspektas

Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė: