Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

scenos meno mokyklos vaidybos mokytojas

Description

Code

2310.1.30

Description

Scenos meno mokyklos vaidybos mokytojai specializuotame teatre, vaidybos mokykloje ar aukštesniojo lavinimo lygmens konservatorijoje moko mokinius tam tikros teorijos ir, visų pirma, dėsto praktinius teatro dalykus. Jie perduoda teorines žinias, kurių reikia siekiant įgyti praktinių įgūdžių ir perprasti metodus, kuriuos vėliau vaidybos srities mokiniai turi labai gerai įsisavinti. Scenos meno mokyklos vaidybos mokytojai stebi mokinių pažangą, prireikus padeda asmeniškai, vertina jų žinias ir teatrinių užduočių atlikimą, paskirdami užduotis, testus ir egzaminus.

Alternatyvi etiketė

vaidybos mokytojas

scenos menų mokytojas

teatro mokytojas

dramos mokytojas

scenos meno mokyklos vaidybos mokytoja

Reglamentavimo aspektas

Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė:

įgūdžiai / gebėjimai