Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

pradinės mokyklos mokytojas

Description

Code

2341.1

Description

Pradinių mokyklų mokytojai moko mokinius pradinio ugdymo lygmeniu. Jie rengia pamokų planus, atsižvelgdami į įvairių dalykų, kurių moko, įskaitant matematiką, kalbas, gamtos mokslus ir muziką, mokymo programos tikslus. Jie stebi mokinių mokymosi raidą ir vertina jų dalyko žinias ir įgūdžius pasitelkdami testus. Jie grindžia savo kurso turinį mokinių jau turimomis žiniomis ir skatina juos gilinti suvokimą temomis, kuriomis jie domisi. Jie naudoja klasės išteklius ir mokymo metodus, siekdami sukurti įkvepiančią mokymosi aplinką. Pradinių mokyklų mokytojai taip pat prisideda prie mokyklos renginių ir bendrauja su tėvais bei administracijos darbuotojais.

Alternatyvi etiketė

pradžios mokyklos mokytojas

pradinukų mokytojas

pradinės mokyklos mokytoja

Reglamentavimo aspektas

Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė:

Narrower occupations

įgūdžiai / gebėjimai