Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

cheminių produktų gamybos vadovas

Description

Code

1321.2.1.1

Description

Cheminių produktų gamybos vadovai yra atsakingi už cheminių produktų gamybos procesų techninį koordinavimą ir kontrolę. Jie vadovauja vienam arba keliems gamybos padaliniams ir prižiūri, kaip naudojami techniniai ir žmogiškieji ištekliai, atsižvelgdami į su apimtimi, kokybe ir planavimu susijusius tikslus. Cheminių produktų gamybos vadovai rengia gamybos planus ir tvarkaraščius ir užtikrina, kad jų būtų laikomasi. Jie yra atsakingi už procesų, kuriais siekiama užtikrinti gaminamo produkto kokybę, geras darbo sąlygas ir gerąją aplinkos apsaugą patirtį, taip pat saugą darbo vietoje, įgyvendinimą.

Alternatyvi etiketė

gamybos direktorius

gamybos vadovas

cheminių produktų gamybos kokybės inspektorius

cheminių produktų koordinatorius

cheminių produktų gamybos direktorius

cheminių produktų planuotojas

perdirbimo pramonės gamybos vadovas

cheminių procesų vadovas

cheminių procesų inžinierius

cheminių produktų gamybos vadovė

Reglamentavimo aspektas

Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė:

įgūdžiai / gebėjimai