Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

farmacijos kokybės kontrolės specialistas

Description

Code

2262.1.1

Description

Farmacijos kokybės kontrolės specialistai atlieka tikrinimus ir tikslius matavimus, kad galėtų išbandyti ir užtikrinti vaistų kokybę. Jie dalyvauja visu vaisto kūrimo etapu, kol jis bus parengta rinkai. Tai apima klinikinių tyrimų licencijų įsigijimo procesą, konsultacijas farmacijos plėtros darbuotojams dėl norminių reikalavimų ir pakuotės lapelio turinio ir kitų gaminio dokumentų vertinimą. Be to, farmacijos kokybės kontrolės specialistai renka ir vertina informaciją apie šalutinį gaminio poveikį ir perduoda gautą informaciją kolegoms ir atitinkamoms institucijoms.

Alternatyvi etiketė

farmacijos kokybės kontrolės specialistė

Reglamentavimo aspektas

Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė: