Skip to main content

Show filters

Hide filters

duomenų apsaugos specialistas

Description

Code

2619.4

Description

Duomenų apsaugos specialistai užtikrina, kad asmens duomenys organizacijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų apsaugos standartų ir prievolių, nustatytų taikytinuose teisės aktuose, kaip antai Bendrajame duomenų apsaugos reglamente. Jie rengia ir įgyvendina organizacijos politiką, susijusią su duomenų apsauga, atsako už duomenų apsaugos poveikio vertinimą ir nagrinėja trečiųjų šalių ir reguliavimo institucijų skundus ir prašymus. Duomenų apsaugos specialistai vadovauja potencialių duomenų pažeidimų tyrimams, atlieka vidaus auditus ir yra organizacijos kontaktiniai asmenys bet kokiais klausimais, susijusiais su asmens duomenų tvarkymu. Duomenų apsaugos specialistai gali rengti mokymo programas ir mokyti kitus darbuotojus duomenų pasaugos procedūrų.

Alternatyvi etiketė

duomenų apsaugos specialistė

Reglamentavimo aspektas

Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė:

įgūdžiai / gebėjimai