Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

motorinių transporto priemonių aptarnavimo po pardavimo vadovas

Description

Code

1221.3.2.1.3

Description

Motorinių transporto priemonių aptarnavimo po pardavimo vadovai didina pardavimo apimtis nuolat sudarydami verslo sandorius. Jie derasi su esamais klientais dėl sutarties atnaujinimo. Jie tvarko sutartis, nagrinėja skundus, tvarko su garantija susijusius klausimus ir analizuoja su produktais susijusius nuostolius.

Alternatyvi etiketė

sunkvežimių aptarnavimo po pardavimo koordinatorius

autobusų aptarnavimo po pardavimo specialistas

sunkvežimių aptarnavimo po pardavimo specialistas

motorinių transporto priemonių aptarnavimo po pardavimo vadovė

automobilių aptarnavimo po pardavimo specialistas

Reglamentavimo aspektas

Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė:

įgūdžiai / gebėjimai