Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

besimokančių asmenų gerovės specialistas

Description

Code

2635.3.10

Description

Besimokančių asmenų gerovės specialistai sprendžia studentų socialinės ir psichologinės gerovės klausimus. Jie konsultuoja studentus dėl jų asmeninių klausimų, kurie turi įtakos jų elgsenai mokykloje, veiklos rezultatams ir socialiniam gyvenimui. Šie klausimai gali būti susiję tiek su dėmesio stokos problemomis, tiek su socialiniais ir asmeniniais klausimais, pvz., skurdu arba smurtu šeimoje ir seksualine prievarta. Besimokančių asmenų gerovės specialistai taip pat palaiko studentų, tėvų ir mokyklos tarpusavio ryšius.

Alternatyvi etiketė

su mokiniais dirbantis socialinis darbuotojas

mokinių socialinis darbuotojas

mokyklos socialinis darbuotojas

besimokančių asmenų gerovės pareigūnas

besimokančio asmens mentorius

besimokančių asmenų gerovės specialistė

Reglamentavimo aspektas

Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė:

įgūdžiai / gebėjimai