Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

transporto sveikatos ir saugos inspektorius

Description

Code

3257.6

Description

Transporto sveikatos ir saugos inspektoriai atsako už saugos standartų išsaugojimą, įmonių, darbuotojų ir klientų rizikos mažinimą ir pramonės standartų įgyvendinimą. Jie vertina esamas saugumo sistemas, kad būtų galima nustatyti galimą riziką visuose transporto sektoriuose, pvz., kelių ir jūrų transporto, ir parengti politiką bei procedūras, kuriomis būtų kuo labiau sumažinta rizika turtui, darbuotojams ir kompiuterinėms sistemoms.

Alternatyvi etiketė

kokybės valdymo vadovas

akreditavimo vadovas

rizikos vertintojas

kelių transporto sveikatos ir saugos vadovas

transporto sveikatos ir saugos inspektorė

Reglamentavimo aspektas

Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė: