Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ES lėšų valdytojas

Description

Code

1213.6

Description

ES lėšų valdytojai administruoja ES lėšas ir finansinius išteklius viešojo administravimo sektoriuje. Jie dalyvauja nustatant investicijų prioritetus ir atsako už veiksmų programų rengimą, bendradarbiaujant su nacionalinėmis valdžios institucijomis siekiant nustatyti programų tikslus ir prioritetus. ES lėšų valdytojai prižiūri ES lėšomis finansuojamus projektus, stebi jų įgyvendinimą ir pasiektus rezultatus, taip pat dalyvauja sertifikavimo ir auditavimo veikloje. Jie taip pat gali atsakyti už ryšius su Europos institucijomis, sprendžiant klausimus, susijusius su valstybės pagalba ir dotacijų valdymu.

Scope note

Does not include regional development policy officers.

Alternatyvi etiketė

ES lėšų valdytoja

Reglamentavimo aspektas

Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė:

įgūdžiai / gebėjimai