Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

patarėjas švietimo klausimais

Description

Code

2359.8

Description

Patarėjai švietimo klausimais teikia praktinę ir emocinę pagalbą besimokantiems švietimo įstaigoje mažose grupėse, klasėse arba individualiai. Jie atlieka prieinamo mokyklos darbuotojo, į kurį besimokantieji gali kreiptis įvairiais klausimais, funkcijas. Patarėjai švietimo klausimais gali patarti asmeninių problemų, pvz., socialinės integracijos ir elgesio sutrikimų, klausimais, taip pat su mokykla susijusiais klausimais, kaip antai tinkamų mokymo programų sudarymo, testų rezultatų aptarimo ir moksleivių informavimo apie tolesnio mokymosi galimybes klausimais. Jie gali glaudžiai bendradarbiauti su mokyklos socialiniu darbuotoju ir (arba) mokyklos psichologu ir prireikus nukreipti į kitas paramos tarnybas.

Alternatyvi etiketė

mokyklos konsultantas

patarėjas studijų klausimais

profesinio rengimo konsultantas

patarėja švietimo klausimais

universiteto konsultantas

profesinio orientavimo specialistas

konsultantas studijų klausimais

Reglamentavimo aspektas

Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė:

įgūdžiai / gebėjimai