Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

regioninio vystymosi politikos specialistas

Description

Code

2422.12.14

Description

Regioninio vystymosi politikos specialistai nagrinėja, analizuoja ir plėtoja regioninės plėtros politiką. Jie įgyvendina politiką, kurios paskirtis – mažinti regioninius skirtumus skatinant ekonominę veiklą regione ir struktūrinius pokyčius, pvz., remiant daugiapakopį valdymą, kaimo plėtrą ir infrastruktūros gerinimą. Jie glaudžiai bendradarbiauja su partneriais, išorės organizacijomis arba kitais suinteresuotaisiais subjektais ir reguliariai teikia jiems atnaujintą informaciją.

Alternatyvi etiketė

regioninio vystymosi politikos specialistė

regioninio vystymosi politikos pareigūnas

Reglamentavimo aspektas

Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė: