Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

Valdorfo mokyklos mokytojas

Description

Code

2341.1.1

Description

Valdorfo mokyklų mokytojai moko mokinius naudodami metodus, kurie atitinka (Valdorfo) Steinerio filosofiją ir principus. Jie daugiausia dėmesio skiria savarankiškesnei praktinei veiklai mokymo programoje ir veda pamokas siekdami pabrėžti mokinių socialinių, kūrybinių ir meninių gebėjimų ugdymą. Valdorfo mokyklų mokytojai moko savo mokinius panašių dalykų kaip pagal standartizuotą švietimą, naudodami kitokį metodą, tačiau daugiau pamokų skiriama kūrybinei ir meninei praktikai ir teorijai. Jie naudoja mokymo metodus, paremtus (Valdorfo) Steinerio mokyklos filosofija, vertina mokinių mokymosi pažangą ir bendrauja su kitais mokyklos darbuotojais.

Alternatyvi etiketė

Valdorfo mokyklos mokytoja

Valdorfo pedagogikos specialistas

Štainerio mokyklos mokytojas

Šteinerio mokyklos mokytojas

Valdorfo ugdymo specialistas

Reglamentavimo aspektas

Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė:

įgūdžiai / gebėjimai