Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

jūrų atsinaujinančiųjų išteklių elektrinės operatorius

Description

Code

3131.1

Description

Jūrų atsinaujinančiųjų išteklių elektrinės operatoriai naudoja ir prižiūri įrangą, gaminančią elektros energiją iš jūros atsinaujinančiųjų šaltinių, pavyzdžiui, jūros vėjo, bangų ar potvynių, energijos. Jie kontroliuoja matavimo įrangą, kad užtikrintų operacijų saugą ir kad būtų tenkinami gamybos poreikiai. Jie taip pat reaguoja į sistemos problemas ir taiso gedimus.

Alternatyvi etiketė

jūrų atsinaujinančiųjų išteklių elektrinės operatorė

Reglamentavimo aspektas

Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė:

įgūdžiai / gebėjimai