Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

socialinės apsaugos tarnautojas

Description

Code

3353.2

Description

Socialinės apsaugos tarnautojai konsultuoja klientus socialinių išmokų klausimais ir užtikrina, kad jie gautų jiems priklausančias išmokas, taip pat konsultuoja paaukštinimo ir kitų prieinamų paramos paslaugų, pavyzdžiui, išmokų darbuotojams, klausimais. Jie padeda klientams teikti prašymus tokioms išmokoms, kaip ligos, motinystės, pensijos, invalidumo, nedarbo ir šeimos, gauti. Jie tiria kliento teisę į išmokas peržiūrėdami jo atvejį ir tirdami teisės aktus bei skundą ir pasiūlo tinkamą veiksmų planą. Socialinės apsaugos tarnautojai taip pat nustato konkrečios išmokos aspektus.

Alternatyvi etiketė

konsultantas neįgalumo nustatymo klausimais

socialinės apsaugos tarnautoja

socialinės apsaugos konsultantas

sveikatos draudimo patarėjas

Reglamentavimo aspektas

Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė:

Narrower occupations