Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

turizmo specialistų profesijos mokytojas

Description

Code

2320.1.24

Description

Turizmo specialistų profesijos mokytojai moko mokinius savo specializuotoje kelionių ir turizmo srityje, kuri daugiausia yra praktinio pobūdžio. Jie moko teorijos, reikalingos praktiniams įgūdžiams ir metodams, kurių mokiniai vėliau turi išmokti su kelionėmis ir turizmu susijusiai profesijai. Turizmo specialistų profesijos mokytojai stebi mokinių pažangą, prireikus individualiai jiems padeda ir vertina jų žinias bei rezultatus kelionių ir turizmo srityje pasitelkdami uždavinius, testus ir egzaminus.

Alternatyvi etiketė

turizmo specialistų rengėjas

kelionių ir turizmo specialistų profesijos mokytojas

turizmo specialistų profesijos mokytoja

kelionių ir turizmo specialistų rengėjas

Reglamentavimo aspektas

Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė:

įgūdžiai / gebėjimai