Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

senelių globos namų socialinis darbuotojas

Description

Code

3412.4.12

Description

Senelių globos namų socialiniai darbuotojai pataria ir padeda vyresnio amžiaus asmenims, turintiems fizinę ar protinę negalią. Jie stebi jų pažangą ir teikia jiems priežiūros paslaugas palankioje gyvenamojoje aplinkoje. Jie bendrauja su šeimomis, kad galėtų suorganizuoti jų vizitus.

Alternatyvi etiketė

senelių globos namų socialinė darbuotoja

Reglamentavimo aspektas

Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė:

įgūdžiai / gebėjimai