Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

vaizduojamojo meno dėstytojas

Description

Code

2310.1.17

Description

Vaizduojamojo meno dėstytojai specializuotoje vaizduojamojo meno mokykloje ar aukštesniojo lavinimo lygmens konservatorijoje moko mokinius tam tikros teorijos ir, visų pirma, dėsto praktinius vaizduojamojo meno dalykus, įskaitant piešimą, tapymą ir skulptūrą. Jie perduoda teorines žinias, kurių reikia siekiant įgyti praktinių įgūdžių ir perprasti metodus, kuriuos vėliau vaizduojamojo meno srities mokiniai turi labai gerai įsisavinti. Vaizduojamojo meno dėstytojai stebi mokinių pažangą, prireikus padeda asmeniškai ir vertina jų žinias bei vaizduojamojo meno užduočių atlikimą, paskirdami užduotis (dažnai praktines), testus ir egzaminus.

Alternatyvi etiketė

vaizduojamojo meno dėstytoja

vaizduojamojo meno lektorius

meno akademijos dėstytojas

dailės akademijos dėstytojas

Reglamentavimo aspektas

Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė:

įgūdžiai / gebėjimai