Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

bažnyčios prižiūrėtojas

Description

Code

5153.1.3

Description

Bažnyčios prižiūrėtojai vykdo administracines pareigas bažnyčioms ir parapijoms, užtikrina įrangos priežiūrą ir teikia pagalbą parapijos kunigams ar kitiems aukštesnes pareigas užimantiems asmenims. Jie taip pat atlieka pagalbinius darbus prieš mišias ir po jų, kaip antai valo, ruošia įrangą ir padeda kunigui.

Alternatyvi etiketė

zakristijonas

bažnyčios tvarkdarys

bažnyčios prižiūrėtoja

Reglamentavimo aspektas

Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė: