Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

elektronikos ir automatikos specialistų profesijos mokytojas

Description

Code

2320.1.11

Description

Elektronikos ir automatikos specialistų profesijos mokytojai moko mokinius savo specializuotoje elektronikos ir automatikos srityje, kuri daugiausia yra praktinio pobūdžio. Jie moko teorijos, reikalingos praktiniams įgūdžiams ir metodams, kurių mokiniai vėliau turi išmokti su elektronika ir automatika susijusiai profesijai, kaip antai elektriko ar technikų, dalyvaujančių automatizuojant gamybos procesus. Elektronikos ir automatikos specialistų profesijos mokytojai stebi mokinių pažangą, prireikus individualiai jiems padeda ir vertina jų žinias bei rezultatus elektronikos ir automatikos srityje pasitelkdami uždavinius, testus ir egzaminus.

Alternatyvi etiketė

elektronikos ir automatikos specialistų rengėjas

elektronikos ir automatikos specialistų profesijos mokytoja

elektronikos ir automatikos specialistų mokytojas

Reglamentavimo aspektas

Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė: