Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

universiteto mokslinių tyrimų asistentas

Description

Code

2310.1.41

Description

Universiteto mokslinių tyrimų asistentai vykdo mokslinius tyrimus universitete arba kolegijoje, kuriuose dirba. Vykdydami mokslinius tyrimus, jie gali padėti profesoriams, su kuriais vykdo bendrą veiklą, savo vadovams arba vykdyti savo mokslinį tyrimą, kurio sritis sutaptų su minėto profesoriaus.

Alternatyvi etiketė

mokslinių tyrimų asistentas

universiteto mokslo darbuotojas

tyrimų asistentas

universiteto mokslinių tyrimų asistentė

universiteto mokslinis bendradarbis

mokslinis bendradarbis

Reglamentavimo aspektas

Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė:

įgūdžiai / gebėjimai