Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

tęstinio švietimo mokytojas

Description

Code

2359.9

Description

Tęstinio švietimo mokytojai rengia suaugusiųjų mokymo programas ir pagal jas moko. Jie moko įvairių dalykų – nuo tokių akademinių sričių kaip matematika ir istorija, iki asmens raidos mokymų, techninių žinių ar praktinių kursų, pvz., kalbų ir IRT. Jie moko suaugusiuosius, siekiančius pagilinti savo žinias ir asmeninius bei profesinius įgūdžius ir (arba) įgyti aukštesnę kvalifikaciją, ir padeda jiems. Tęstinio švietimo mokytojai atsižvelgia į anksčiau įgytas žinias ir besimokančių asmenų darbo bei gyvenimo patirtį. Jie pritaiko savo dėstymą pagal individualius poreikius ir įtraukia mokinius į mokymosi veiklos planavimą ir vykdymą. Tęstinio švietimo mokytojai sudaro pagrįstas užduotis ir egzaminus, tinkančius besimokantiems suaugusiesiems.

Alternatyvi etiketė

tęstinio mokymo specialistas

tęstinio švietimo mokytoja

tolesnio mokymosi specialistas

tęstinio švietimo specialistas

Reglamentavimo aspektas

Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė:

įgūdžiai / gebėjimai