Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

meras

Description

Code

1111.4

Description

Merai pirmininkauja savo jurisdikcijos tarybų posėdžiams ir yra pagrindinė vietos valdžios administracinės ir veiklos politikos priežiūros institucija. Jie taip pat atstovauja savo jurisdikcijai per iškilmingus ir oficialius renginius ir skatina atitinkamą veiklą ir renginius. Kartu su taryba jie atlieka vietos arba regiono įstatymų leidžiamosios valdžios funkcijas ir prižiūri, kaip rengiamos ir įgyvendinamos politikos priemonės. Jie taip pat prižiūri personalo darbą ir atlieka administracines užduotis.

Alternatyvi etiketė

savivaldybės vadovas

merė

Reglamentavimo aspektas

Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė: