Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

reagavimo į nelaimes koordinatorius

Description

Code

2263.1

Description

Reagavimo į nelaimes koordinatoriai analizuoja galimą riziką, pavyzdžiui, nelaimių ir ekstremaliųjų situacijų, bendruomenei ar institucijai, ir rengia reagavimo į šią riziką strategiją. Jie nustato gaires, kaip reaguoti į ekstremaliąją situaciją, kad būtų sumažintas poveikis. Pagal šias gaires jie moko šalis, kurioms kyla rizika. Laikydamiesi sveikatos ir saugos taisyklių, jie taip pat rengia reagavimo planų patikrinimus ir užtikrina, kad būtų turimos reikiamos atsargos ir įranga.

Alternatyvi etiketė

nelaimingų atsitikimų koordinatorius

pasirengimo nelaimėms koordinatorius

reagavimo į nelaimes koordinatorė

Reglamentavimo aspektas

Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė: