Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

požeminio vandens stebėsenos technikas

Description

Code

3111.2.2

Description

Požeminio vandens stebėsenos technikai stebi aplinką, renka duomenis mėginių pavidalu ir atlieka tyrimus laboratorijoje ar lauke, kad ištirtų galimus taršos šaltinius. Jie taip pat atlieka stebėsenos įrangos techninės priežiūros darbus.

Alternatyvi etiketė

aplinkos apsaugos technikas

aplinkosaugos technikas

požeminio vandens apsaugos technikas

požeminio vandens laboratorinių tyrimų technikas

požeminio vandens mėginių ėmimo technikas

požeminio vandens stebėsenos sistemų technikas

požeminio vandens stebėsenos technikė

požeminio vandens technikas

taršos kontrolės technikas

taršos prevencijos technikas

Reglamentavimo aspektas

Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė:

įgūdžiai / gebėjimai