Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

stebėsenos ir vertinimo specialistas

Description

Code

2422.10

Description

Stebėsenos ir vertinimo specialistai atsako už projektų, programų, politikos, strategijų, institucijų ar procesų stebėsenos ir vertinimo veiklos konceptualizaciją, dizainą, įgyvendinimą ir tolesnius veiksmus laikantis atitinkamo programavimo ciklo. Jie rengia stebėsenos, patikrinimo ir vertinimo metodus ir priemones, kurių reikia duomenims rinkti ir analizuoti, ir teikia rezultatų analizes taikydami struktūruotas stebėsenos ir vertinimo sistemas, teorijas, požiūrius ir metodus. Stebėsenos ir vertinimo specialistai teikia informaciją sprendimų priėmėjams per ataskaitas, mokymo veiklą ar veiklos ir žinių valdymą. Jie taip pat gali dalyvauti gebėjimų didinimo veikloje teikdami mokymo paslaugas ir gebėjimų didinimo paramą organizacijoje ar klientams ir partneriams.

Alternatyvi etiketė

stebėsenos ir vertinimo specialistė

Reglamentavimo aspektas

Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė:

įgūdžiai / gebėjimai