Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

vamzdynų atitikties koordinatorius

Description

Code

3119.13

Description

Vamzdynų atitikties koordinatoriai stebi visą su vamzdynų infrastruktūra ir vietomis susijusią reikalavimų laikymosi ir atitikties veiklą ir renką bei apibendrina šio stebėjimo duomenis. Jie užtikrina, kad darbai būtų atlikti laikantis reglamentavimo sistemų. Jie siekia parengti ir įgyvendinti atitikties užtikrinimo politiką ir rekomenduoti būdus, kaip kuo labiau sumažinti riziką. Jie tikrina vietas, renka įrodymus ir teikia vadovams ataskaitas apie reikalavimų laikymosi poreikius.

Alternatyvi etiketė

vamzdynų atitikties ir saugos inspektorius

vamzdynų saugos inspektorius

vamzdynų atitikties koordinatorė

vamzdynų saugos koordinatorius

vamzdynų atitikties ir saugos koordinatorius

vamzdynų inspektorius

vamzdynų atitikties inspektorius

Reglamentavimo aspektas

Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė: