Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

Frenė mokyklos mokytojas

Description

Code

2342.2

Description

Frenė mokyklų mokytojai moko mokinius pagal metodus, kurie atitinka Frenė filosofiją ir principus. Jie daugiausia dėmesio skiria tyrinėjimu, demokratija ir bendradarbiavimu grindžiamiems mokymosi metodams. Jie laikosi konkrečios mokymo programos, į kurią įtraukti šie mokymosi metodai – jais remdamiesi mokiniai naudoja bandymo ir klaidų praktiką, kad išsiugdytų savo interesus demokratiškomis ir autonomiškomis aplinkybėmis. Frenė mokyklų mokytojai taip pat skatina mokinius praktiškai kurti produktus ir teikti paslaugas klasėje ir už jos ribų, paprastai rankų darbo ar pačių inicijuotus, kuriais įgyvendinama „darbo pedagogikos“ teorija. Jie administruoja ir atskirai vertina visus mokinius pagal Frenė mokyklos filosofiją.

Scope note

Includes people working in institutions at other education levels.

Alternatyvi etiketė

S. Frenė mokyklos mokytojas

Frenė mokyklos mokytoja

C. Freinet mokyklos mokytojas

S. Frenė metodiką taikantis mokytojas

alternatyviojo ugdymo specialistas

Freinet mokyklos mokytojas

Frenė metodiką taikantis mokytojas

Reglamentavimo aspektas

Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė:

įgūdžiai / gebėjimai