Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

architektas

Description

Code

2161.1

Description

Architektai tyrinėja, projektuoja ir prižiūri pastatų, miesto erdvių, infrastruktūros projektų ir socialinių erdvių statybą ir plėtrą. Jie projektuoja paisydami konkrečių geografinių vietovių aplinkos ir laikydamiesi jose taikomų teisės aktų, taip pat atsižvelgdami į tokius veiksnius kaip funkcija, estetika, sąnaudos ir visuomenės sveikata bei sauga. Jie supranta socialinį kontekstą ir aplinkos veiksnius, kaip antai žmonių ir pastatų bei pastatų ir aplinkos ryšį. Jie vykdo daug sričių apimančius projektus, kuriais siekiama vystyti socialinę struktūrą geografinėje vietovėje ir tobulinti socialinio miestų planavimo projektus. 

Alternatyvi etiketė

architektė

interjero architektas

statybos projektuotojas

Reglamentavimo aspektas

Šiai profesijai taikoma Direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo (su pakeitimais). Daugiau informacijos apie laisvą specialistų judėjimą. Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė:

Narrower occupations

įgūdžiai / gebėjimai

įgūdžiai / gebėjimai