Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

transporto technologijų specialistų profesijos mokytojas

Description

Code

2320.1.23

Description

Transporto technologijų specialistų profesijos mokytojai moko mokinius savo specializuotoje transporto technologijų srityje, kuri daugiausia yra praktinio pobūdžio. Jie moko teorijos, reikalingos praktiniams įgūdžiams ir metodams, kurių mokiniai vėliau turi išmokti su transporto technologijomis susijusiai profesijai, pavyzdžiui, automobilių stabdžių techniko. Transporto technologijų specialistų profesijos mokytojai stebi mokinių pažangą, prireikus individualiai jiems padeda ir vertina jų žinias bei rezultatus transporto technologijų srityje pasitelkdami uždavinius, testus ir egzaminus.

Alternatyvi etiketė

transporto technologijų specialistų rengėjas

transporto technologijų specialistų instruktorius

transporto technologijų specialistų profesijos mokytoja

transporto technologijų specialistų mokytojas

Reglamentavimo aspektas

Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė:

įgūdžiai / gebėjimai