Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kalbų mokyklos mokytojas

Description

Code

2353.1

Description

Kalbų mokyklos mokytojai moko įvairaus amžiaus mokinius kalba, kuri nėra jų gimtoji, specializuotoje mokykloje, nepriklausomai nuo išsilavinimo lygio. Jie mažiau dėmesio skiria akademiniam kalbų mokymo aspektui, palyginti su vidurinių ar aukštojo mokslo kalbų mokytojais, o veikiau teorijai ir praktikai, kurios bus itin naudingos jų mokiniams realaus gyvenimo situacijose, nes dauguma jų mokosi verslo, imigracijos ar laisvalaikio tikslais. Jie organizuoja savo pamokas naudodamiesi įvairia medžiaga, aktyviai dirba su grupe, vertina jų daromą asmeninę pažangą, pasitelkdami užduotis ir egzaminus, daugiausia dėmesio skiriant aktyviesiems kalbų įgūdžiams, pvz., rašymui ir kalbėjimui.

Alternatyvi etiketė

užsienio kalbų mokytojas

užsienio kalbos mokytojas

kitakalbių mokytojas

kalbų mokyklos mokytoja

Reglamentavimo aspektas

Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė:

įgūdžiai / gebėjimai