Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ekonominio vystymosi koordinatorius

Description

Code

2631.2.3

Description

Ekonominio vystymosi koordinatoriai bendrais bruožais apibūdina ir įgyvendina bendruomenės, vyriausybės ar institucijos ekonominio augimo ir stabilumo didinimo politiką. Jie nagrinėja ekonomines tendencijas ir koordinuoja ekonominio vystymosi srityje dirbančių institucijų bendradarbiavimą. Jie analizuoja galimą ekonominę riziką ir konfliktus ir parengia jų sprendimo planus. Ekonominės plėtros koordinatoriai konsultuoja ekonomikos tvarumo ir ekonomikos augimo klausimais.

Alternatyvi etiketė

ekonominio vystymosi koordinatorė

ekonominės plėtros koordinatorius

Reglamentavimo aspektas

Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė: